http://www.kirkeveldsje.nl/sites/default/files/logo%20Ouderraad.jpgDe ouderraad mag gezien worden als de rechterhand van het schoolteam.
Zij ondersteund met raad en daad en beheert de financiële middelen voor allerlei activiteiten die onder of buiten schooltijd plaatsvinden.
De werkgroepen zorgen voor de uitvoering van de activiteiten. In elke werkgroep is zowel een ouder- als een teamlid vertegenwoordigd.
Zo zijn er o.a. werkgroepen voor: sport, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en uitspapjes en vieringen.Ouders kunnen op veel manieren meehelpen in de school:
- bij de uitvoering van Spel en Boek
- als begeleiding bij evenementen zoals theater- en museumbezoek
- bij de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten en feesten
- bij hand en span diensten
- aan het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school.

De ouderraad komt 1 x per maand bij elkaar.Resultaat Oudertevrendenheidspeiling maart 2017