De Zuidwester maakt vanaf 1 augustus 2002 deel uit van de Brede School aKWAmarijn in de wijken Korvel, Westend en St. Anna.
De organisaties die samenwerken in de Brede School zijn De Zuidwester, ContourdeTwern, Kinderstad, de GGD en de openbare bibliotheek.
Deze organisaties brengen gezamenlijk een aanbod waardoor kinderen van 0 tot 16 jaar meer kansen krijgen om op een evenwichtige manier op te groeien. Daarnaast is er een betere samenwerking ontstaan tussen de verschillende organisaties waardoor zij elkaar ondersteunen, van elkaar leren en efficiënter kunnen werken.
Voor meer informatie zie www.bredeschooltilburg.nl Wanneer u op deze site bent kunt u doorlinken naar aKWAmarijn.