VISIE

In de praktijk van alledag, in het klaslokaal en daarbuiten, maar ook in onze doelen voor de toekomst gaan we uit van onze visie. Deze visie hebben we onderverdeeld in een pedagogische en een onderwijskundige visie.