Pedagogische visie
 
Wat vinden wij belangrijk:
 
 • Wij vinden het belangrijk om een duidelijke, gestructureerde sfeer te scheppen waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich veilig, gewaardeerd, geaccepteerd en vertrouwd voelen.
   
 • We willen graag dat kinderen met plezier naar school komen en we leren hen op een open, respectvolle en betrokken manier om te gaan met elkaar.
   
 • We vinden het belangrijk de kinderen te leren om samen te werken. We zijn ons ervan bewust dat dit een leerproces is waar wij als leerkrachten steeds aan moeten blijven werken.
   
 • We willen onze leerlingen, door zelf steeds weer het goede voorbeeld te geven, leren omgaan met onze "kapstokregels" en met de regels die door de maatschappij aan ons gesteld worden.
   
 • We hopen dat kinderen hierdoor een positief zelfbeeld ontwikkelen dat een gevoel van eigenwaarde en een goede leerhouding ondersteunt.
   
 • Natuurlijk zien wij het belang van de samenwerking tussen school en ouders. Wij vinden het heel belangrijk en hopen van harte dat ouders betrokken zijn bij de school en onze visie onderschrijven, delen en steunen.
   
 • Wij willen steeds in gesprek blijven met de ouders. Wederzijds respect en eerlijkheid spelen voor ons een belangrijke rol.
In de reisgids 2015-2019 staat uitgebreid beschreven hoe wij dit op school realiseren.
De reisgids ligt voor u ter inzage bij de directie van de school.