Onderwijskundige visie:
 
Wat vinden wij belangrijk:
 • Wij vinden het belangrijk dat er binnen ons onderwijs sprake is van een duidelijke doorgaande lijn, verankerd in voor onze leerlingen geschikte methodes. Hierbij denken we niet alleen aan de leervakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie maar ook aan de meer creatieve vakken als techniek, handenarbeid, tekenen, drama, gym en muziek omdat we van mening zijn dat deze vakken de leervakken op een positieve manier kunnen ondersteunen.
   
 • We willen onze leerlingen een rijke, uitdagende leeromgeving bieden waarin naast klassikale leermomenten, de gedifferentieerde instructie, het werken met de computer, het hoekenwerk, thematisch werk en het zelfstandig werken en verwerken met behulp van o.a. de taakbrief een belangrijke plaats hebben.
   
 • We gaan er vanuit dat kinderen nieuwsgierig, leergierig en ondernemend zijn. We willen hen binnen de duidelijke, eenduidige en veilige structuren van de school- en klassenorganisatie de ruimte bieden om hun eigen mogelijkheden te leren kennen en te ontplooien.
   
 • We willen onze kinderen leren gemotiveerd, zelfstandig, zelfverantwoordelijk en respectvol samen te werken.
   
 • Daarnaast willen we hen de kansen geven om probleemoplossend bezig te zijn, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel gebied.
   
 • In het kader van passend onderwijs vinden wij het belangrijk om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van alle leerlingen. We vinden het van belang om leerlingen zowel binnen de groep (met behulp van hulp- en groepsplannen) als buiten de groep (in de vorm van remedial teaching) extra hulp te kunnen bieden.
   
 • Er is een school ondersteunings plan opgesteld waardoor passend onderwijs binnen onze school beter zichtbaar wordt .
In de reisgids 2015-2019 staat uitgebreid beschreven hoe wij dit op school realiseren.
De reisgids ligt voor u ter inzage bij de directie van de school.