GROEP TAALSCHOOL

De taalschool is gehuisvest in onze school. Deze is bedoeld voor kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog nauwelijks spreken. Op de taalschool krijgen de leerlingen in een aparte klas les. Zij zijn dagelijks bezig met taal en zijn zoveel mogelijk betrokken bij alle activiteiten binnen onze basisschool.

De leeftijden van de leerlingen en hun culturele achtergronden verschillen sterk. De bedoeling is dat de kinderen doorstromen naar het reguliere basisonderwijs zodra ze de Nederlandse taal voldoende 
beheersen.